Projekty

* "Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim".


Partnerzy : Związek Gmin Pinnow, gmina Banie.

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 15.494,65 EUR + budżet Państwa 911,45 EUR.

W ramach projektu powstała koncepcja promocji turystycznej obszarów Natura 2000 obejmujących gminę Banie i Związek Gmin w Pinnow. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna. Dla uczniów szkół zorganizowano warsztaty edukacyjne (25 kwietnia w Pinnow i 24 maja w Baniach). Projekt był promowany w polskich i niemieckich mediach oraz poprzez stronę internetową : www.i-natura2000.eu


24 maja 2017 w Winnicy Turnau w Baniewicach odbyła się polsko - niemiecka konferencja poświęcona obszarom Natura 2000, która była podsumowaniem projektu. Jej uczestnicy odwiedzili jeden z terenów ochronnych.
Projekt "Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).* Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych
Partnerzy : Związek Gmin Amt Oder Welse w Pinnow

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 13.064,50 EUR + budżet Państwa 768,50 EUR.


W ramach projektu na terenie gminy Banie i Związku Gmin w Pinnow zorganizowano wspólne warsztaty plastyczne (8 i 22 maja), wycieczkę studyjną szlakiem niemieckich kościołów (14 kwietnia) oraz rajd rowerowy w gminie Banie ze zwiedzeniem kościołów w gminie Banie (09 czerwca). Dodatkowo zostały opracowane folder i mapa turystyczna opisujące obiekty sakralne oraz strona internetowa www.sakralne.info
Projekt „Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).