Projekty

* Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?

Celem projektu była aktywizacja społeczeństwa dla gospodarki niskoemisyjnej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano m.in. działania edukacyjne związane z ochroną klimatu w tym wystawy, warsztaty i publikacje (poradniki dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz kalendarz klimatyczny).

Partner projektu:

baltic-natura.eu logo

ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin
tel. 608 238 599
www.baltic-natura.eu

Lider projektu:

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju logo

ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa
tel. 22 851-04-02,-03,-04,
www.ine-isd.org.pl



Projekt pn. "Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?" nr RPZP.04.05.00-32-A002/17-00 jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.”



* Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych




Partnerzy : Związek Gmin Amt Oder Welse w Pinnow

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 13.064,50 EUR + budżet Państwa 768,50 EUR.


W ramach projektu na terenie gminy Banie i Związku Gmin w Pinnow zorganizowano wspólne warsztaty plastyczne (8 i 22 maja), wycieczkę studyjną szlakiem niemieckich kościołów (14 kwietnia) oraz rajd rowerowy w gminie Banie ze zwiedzeniem kościołów w gminie Banie (09 czerwca). Dodatkowo zostały opracowane folder i mapa turystyczna opisujące obiekty sakralne oraz strona internetowa www.sakralne.info




Projekt „Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).



* Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza"




Partner: Eisenbahnverein Letschin e.V.

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 24.298,10 EUR + budżet Państwa 1.429,30 EUR.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań na rzecz współpracy miłośników kolei z Polski i Niemiec, obejmujących wspólną historię kolejnictwa. W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny szlakiem muzeów kolejowych w Niemczech (Gramzow, Sternebeck, Bukow i Letschin) oraz kolejowe warsztaty modelarskie w Szczecinie i Gramzow. Odrębnie odbyło się spotkanie miłośników kolei w Pogorzelicy połączone ze zwiedzaniem obiektów kolejowych (przejazd kolejką wąskotorową z Gryfic do Rewala, zwiedzanie makiet kolejowych w Rewalu i Dziwnowie, zawody w jeździe drezyną na czas). Mieszkańcy pogranicza mogli też zapoznać się z plenerową wystawą kolejową (Letschin, Szczecin, Kołobrzeg) z historycznymi fotografiami o kolei. Uzupełnieniem projektu były publikacje (folder i mapa) o nieczynnych liniach kolejowych i Muzeach, które warto odwiedzić.





Projekt „Pociągiem do współpracy – bogata historia kolejnictwa polsko-niemieckiego pogranicza” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).



* Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim




Partner: Miasto Pasewalk

Dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska (Euroregion Pomerania) 85 % wartości projektu tj. 21.174,77 EUR + budżet Państwa 1.245,58 EUR.

W ramach projektu Partnerzy przeprowadzili działania na rzecz ochrony klimatu w tym: warsztaty uczniów szkół na temat elektro odpadów i recyklingu a także warsztaty przyrodnicze z założeniem mini ogródka przyjaznego owadom i ptakom. W Policach i Pasewalk przeprowadzono mikro adaptacje klimatyczne - nasadzenia drzew.
Dodatkowo opracowano publikacje (poradnik i gazetki edukacyjne) a wybranych Przedszkolach zainstalowano domki dla owadów. W Policach powstał mural o klimacie. Podsumowaniem projektu był polsko-niemiecki rajd rowerowy, który odbył się w Pasewalk.





Projekt „Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).