Fundacja Baltic Natura jest organizacją pozarządową działającą na obszarach lokalnych. Naszą misją jest wsparcie działań z zakresu ochrony środowiska, turystyki, kultury, sportu a także rozwój współpracy transgranicznej i wsparcie działalności organizacji pozarządowych.